W MIESIĄCU LIPCU I SIERPNIU - NIE OPŁACAMY RADY RODZICÓW

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ANEKS Procedura COVID 19

Aneks nr 1 30.08.2020

do procedury  na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad
i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby
w Przedszkolu 47 „Leśna Pętelka” w Gdyni

Podstawa prawna

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
 i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 780)

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 25 sierpnia  2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej, innych form  wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r.  poz. 322, 394, 567)

Oświadczenie Prezesa UODO,  Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz.374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej w czasie trwania epidemii koronawirusa.

 

 1. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO 
 2.  
 3. Rodzice przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe.
 4. Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dzieci, w których domach przebywa osoba chora na Covid-19 lub  w kwarantannie.
 5. Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi takimi, jak: kaszel, katar, biegunka, wysypka, zaczerwienione oczy, itp, Dziecko z temp. 37.5 nie jest przyjmowane do placówki.
 6. Rodzic przyprowadzający i odbierający dziecko musi mieć założoną maseczkę. Rodzić wchodzący do części wspólnej (Jeżyki, Zające) obowiązkowo rękawiczki. Zachowywać dystans rodzic od rodzica i pracownika 1.5 m.
 7. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zasady nieprzynoszenia przez dzieci żadnych zabawek i innych przedmiotów (niemowlęcych pieluszek, kocyków, przytulanek i innych zabawek w tym książeczek).
 8. Rodzice Biedronek, Motyli, Wiewiórek nie wchodzą do budynku przedszkola. Odprowadzają dziecko do drzwi – wejścia od strony tarasu. Przez pracowników dzieci zostają odprowadzone do poszczególnych grup.
 9. Rodzice Jeżyków i Zajączków wchodzą do przestrzeni wspólnej (maseczki, rękawiczki) z zachowaniem zasady jeden rodzic wraz z dzieckiem, do każdej z szatni (proces adaptacji- vide: rekomendacje GIS). Zachowywać dystans rodzic od rodzica i pracownika 1.5 m.
 10. Odbiór dzieci wejściem głównym Jeżyki i Zajączki, od strony tarasu Biedronki, Motyle, Wiewiórki. Dzieci przyprowadzane przez pracowników placówki.
 11. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów i danych osobowych osób upoważnionych.
 12. Rodzice są zobowiązani do złożenia wymaganych dokumentów zawartych
  w procedurze na wypadek zagrożenia COVID-19
  w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby
  ;

II.

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW                                           W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 1. Dzieci korzystają ze stałych elementów wyposażenia placu zabaw, wyznaczonego poprzez odgrodzenie poszczególnych elementów.
 2. Nauczyciele nie organizują grupowych gier i zabaw kontaktowych.
 3. Dokonuje się codziennej dezynfekcji sprzętu stałego na terenie przedszkolnym

 

 

Pozostałe punkty pozostają bez zmian.

Do procedury z dniem 01.09.2020 zgodnie z zarządzeniem nr 183/2020 dodaje się następujące zagadnienia:

 

VII

SCHEMAT SCHODZENIA I ROZCHODZENIA SIĘ DZIECI W POSZCZEGOLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH

 

 1. Dzieci schodzą się do przedszkola od godziny 6.30
 2. Grupa Zające – parter budynku przyjmuje dzieci z grupy Zające i Jeże. O godzinie 7.00 Jeże przechodzą swojej sali z nauczycielem.
 3. Transmisja ewentualnego zakażenie w czasie 6.30-7.00 (Jeże, Zające) - rejestr
 4. Grupa Biedronek – piętro budynku – przyjmuje dzieci Motyle Wiewiórki. Godzina 7.30 dzieci wraz z nauczycielami przechodzą do swoich sal.
 5. Transmisja ewentualnego zakażenia w czasie 6.30-7.30 (Biedronki, Motyle, Wiewiórki) - rejestr
 6. Rozchodzenie się dzieci – PARTER – 15.30 Jeże przejście do Sali Zająców.
 7. Ewentualna transmisja zakażenia w czasie 15.30-16.30 (Jeże, Zające) - rejestr
 8. Rozchodzenie się dzieci – PIĘTRO – Wiewiórki 16.00 przejście do grupy Biedronek, Motyle (środa, czwartek) przejście do grupy Biedronek.
 9. Ewentualna transmisja zakażenia w czasie 16.00-16.30 (Biedronki, Motyle, Wiewiórki) - rejestr
 10. Zakończenie pracy przedszkola 16.30

 

VIII

WYDAWANIE POSIŁKÓW

 1. Posiłki przygotowywane na terenie przedszkola przez pion kuchenny.
 2. Śniadania, II danie zupa, podwieczorek – wydawane przez pion kuchenny do wydawalni posiłków- pracownicy obsługi poszczególnych grup- dokonują wydania na poszczególnych salach.
 3. Posiłki porcjowane OBIAD – W CZĘSCIACH WYDAWALNI – pracownicy kuchni- porcjują posiłki i wydają pracownikom obsługi do wydania w salach.
 4. Każde dziecko otrzymuje posiłek na swoim talerzu.
 5. Pracownicy kuchni nie kontaktują się z pracownikami opiekującymi się dziećmi.

 

IX

PRZEMIESZCZANIE SIĘ W RAMACH KORZYSTANIA ZE WSPÓLNEJ ŁAZIENKI

 1. Dzieci z grupy Motyli korzystają ze wspólnej łazienki znajdującej się w grupie Biedronek
 2. Korzystnie z łazienki przez dzieci z grupy Motyli musi ograniczyć się do bezdotykowego przejścia przez sale Biedronek
 3. Grupa Biedronek umożliwia bezkolizyjne przemieszczanie się dzieci z grupy Motyle do łazienki
 4. Po każdorazowym skorzystaniu przez grupy z łazienki, dokonuje się jej dezynfekcji.
 5. W związku z brakiem możliwości wykluczenia przemieszczania się obu grup- transmisja ewentualnego zakażenia odnosi się do obu grup w pełnym zakresie.

 

 

 

 

 

 

Aneks nr 2 25.09.2020

do procedury  na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad
i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby
w Przedszkolu 47 „Leśna Pętelka” w Gdyni

dokonuje się zmian w zapisie  pkt. III ppkt. 7 który otrzymuje brzmienie:

 • ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO 
 1.  
 • Rodzice przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe.
 • Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dzieci, w których domach przebywa osoba chora na Covid-19 lub  w kwarantannie.
 • Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi takimi, jak: kaszel, katar, biegunka, wysypka, zaczerwienione oczy, itp, Dziecko z temp. 37.5 nie jest przyjmowane do placówki.
 • Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zasady nieprzynoszenia przez dzieci żadnych zabawek i innych przedmiotów (niemowlęcych pieluszek, kocyków, przytulanek i innych zabawek w tym książeczek).
 • Rodzice Biedronek, Motyli, Wiewiórek nie wchodzą do budynku przedszkola. Odprowadzają dziecko do drzwi – wejścia od strony tarasu. Przez pracowników dzieci zostają odprowadzone do poszczególnych grup.
 • Rodzice Jeżyków i Zajączków z dniem 28.09.2020 nie wchodzą do przestrzeni wspólnej przedszkola. Dziecko po dokonanym pomiarze temperatury oraz rozebraniu sie w szatni (przy pomocy osoby dorosłej) odprowadzane jest do sali przez pracownika przedszkola
 • Odbiór dzieci wejściem głównym Jeżyki i Zajączki, od strony tarasu Biedronki, Motyle, Wiewiórki. Dzieci przyprowadzane przez pracowników placówki.
 • Rodzice są zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów i danych osobowych osób upoważnionych.
 • Rodzice są zobowiązani do złożenia wymaganych dokumentów zawartych
  w procedurze na wypadek zagrożenia COVID-19
  w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby
  ;

 

Data dodania: 2021-01-04 08:02:55
Data edycji: 2021-02-26 09:34:35
Ilość wyświetleń: 244

"Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radiością...”

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej