29.09.2023 DZIEŃ CHŁOPAKA

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Sylwetka Absolwenta

Dziecko to człowiek, tylko że mały – nie znaczy, że jednak głupi.

Ten mały często czuje i widzi więcej niż sobie myślisz.

~ Marek Michalak

 

 

Sylwetka absolwenta przedszkola nr 47 „leśna pętelka” Absolwent przedszkola nr 47

 

POSIADA:

 • Motywacje do uczenia się i do wysiłku intelektualnego
 • Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • Umiejętność przyswajania nowych pojęć , logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
 • Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),
 • Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),
 • Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
 • Samodzielność
 • Podstawową wiedzę o świecie;

 

UMIE:

 • Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie
 • Posługiwać się zdobyczami techniki

 

ROZUMIE, ZNA PRZESTRZEGA:

 • Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • Zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną
 • Zasady kultury współżycia, postępowania ,
 • Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną);

 

NIE OBAWIA SIĘ:

 • Występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 • Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
 • Wyrażania swoich uczuć
Data dodania: 2021-01-01 13:49:02
Data edycji: 2021-01-01 13:49:32
Ilość wyświetleń: 1208

"Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radiością...”

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej