20.09.2023 DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Misja Przedszkola

Misją Przedszkola nr 47 Leśna Pętelka jest:

  • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe poprzez program PROFILKTYCZNO-WYCHOWAWCZY
  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; umiejętność działania w sytuacjach trudnych,
  • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej poprzez realizację programu „Nim wyjedziesz za granice poznaj swoja okolicę”;
  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
  • zapewnienie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej mając na celu wspieranie dzieci z deficytami rozwojowymi jak i dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań.
Data dodania: 2021-01-01 13:41:37
Data edycji: 2021-01-01 13:44:12
Ilość wyświetleń: 1205

"Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radiością...”

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej