W MIESIĄCU LIPCU I SIERPNIU - NIE OPŁACAMY RADY RODZICÓW

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

KONCEPCJA ROCZNA

ROCZNA KONCEPCJA PRACY Przedszkola Nr 47 „Leśna Pętelka” w Gdyni

 

rok szkolny 2020/ 2021

 

,,Kocham cię, Polsko”

 

Kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej; dostrzeganie piękna i wartości polskiej kultury

Kierunek polityki oświatowej 2020/2021:

 1. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

Cechą naszych czasów jest wielka zmienność świata, w którym przychodzi nam żyć. Wiąże się to z szybkim przekształceniem otoczenia, technicznymi odkryciami, zmianami politycznymi i społecznymi. Tempo i zakres przemian, z którymi zapoznają się dzieci w wieku przedszkolnym, będą jeszcze większe, gdy wejdą one w dorosłe życie. Problemem, który pozostanie zawsze aktualny, będzie stosunek człowieka do własnej Ojczyzny, przywiązanie i miłość do niej, a także poczucie wspólnoty ze wszystkim, co się w Polsce dzieje i co jej dotyczy.

Wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym i zaczyna się już od najmłodszych lat, gdyż żywa wyobraźnia małego dziecka, duża wrażliwość emocjonalna i zaciekawienie światem sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostaje na całe życie. Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się w umyśle i sercu dziecka, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązania do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących, wrażliwe na sprawy i zmiany dokonujące się w Polsce.

Wychowanie patriotyczne rozpoczyna się już od progu rodzinnego domu i towarzyszy dzieciom również w przedszkolu i w codziennym życiu. To właśnie w rodzinie należy kultywować szacunek do symboli narodowych, do małej i wielkiej Ojczyzny. Dobry przykład rodziców dostarcza dziecku wzorów zachowania w kontakcie z symbolami narodowymi i reagowaniu na nie. Naśladowanie odpowiedniego zachowania ojca i matki w zetknięciu się z polskim godłem lub hymnem narodowym uczy szacunku do nich. Żadna grupa nie może istnieć, jeśli nie będzie miała wspólnego systemu wartości chroniącego tożsamość. Z tak rozumianym pojęciem Ojczyzny wiąże się patriotyzm.

Zaznajamianiu dzieci z symbolami narodowymi powinna towarzyszyć radość, a jednocześnie poczucie powagi tematu. Symbole narodowe powinny wzbudzać dumę u dzieci, że są Polakami. Postawa szacunku wobec narodowych symboli była i powinna być przejawem kultury i dojrzałości obywatelskiej społeczeństwa. Dlatego już w najmłodszej grupie przedszkolnej powinno kształtować się właściwy stosunek do symboli narodowych.

Wychowanie patriotyczne jest tą dziedziną, której wyników w odniesieniu do dzieci, nie da się zmierzyć. Jednak nauczyciel powinien być przekonany, że otworzył dziecięce serca i umysły na kraj ojczysty i ludzi w nim żyjących. Musi być pewien, że dzieci wiedzą, że są Polakami, a Polska jest ich Ojczyzną.

W wychowaniu patriotycznym dzieci chodzi o kształtowanie postaw emocjonalnego przywiązania do ojczystego kraju, o rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych i cech charakteru dobrego Polaka-patrioty. Wspólne przeżywanie świąt narodowych i lokalnych, opieka nad miejscami pamięci narodowej, uczestnictwo w programach i konkursach o charakterze patriotycznym a także wycieczki historyczno-krajoznawcze, śpiewanie pieśni patriotycznych integrują i ukazują dzieciom współczesne oblicze patriotyzmu.

 

 

 

Cel główny:

 1. Zainteresowanie dziecka polską kulturą, sztuką, przyrodą oraz tradycjami.

Cele szczegółowe. Dziecko:

 • kształtuje postawę szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
 • rozwija zainteresowania symbolami narodowymi,
 • poznaje historię, tradycję, architekturę, przyrodę swojego regionu (dostrzegania piękno ojczystego miejsca)
 • rozbudza w sobie poczucie więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość,
 • poznaje sylwetki wybranych bohaterów narodowych,
 • jest uwrażliwiane na piękno języka polskiego i zachęcane do posługiwania się poprawną polszczyzną,
 • poznaje legendy i baśnie polskie,
 • dostrzega piękno i wartość sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury,
 • okazuje szacunek członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia.

 

 

 

 

 

Zadanie

Sposoby realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

Piękna nasza Polska cała

·         Zorganizowanie w każdej grupie kącika o tematyce patriotycznej. Kącik powinien być wyposażony w godło, tekst hymnu i flagę polską oraz w literaturę przybliżającą dzieciom Polskę

·         Interaktywna prezentacja multimedialna o Polsce dla dzieci

październik

wszystkie nauczycielki

 

Emilia Kupczyk

W starym kinie

·         Zapoznanie dzieci z klasycznymi polskimi animacjami (do wyboru: Reksio, Bolek i Lolek, Dziwne przygody Koziołka Matołka, Przygód kilka wróbla Ćwirka, Przygody kota Filemona, Pomysłowy Dobromir, Zaczarowany Ołówek, Miś Uszatek, Porwanie Baltazara Gąbki)

·         Rodzinny konkurs przedszkolny. Wykonanie dowolną techniką Koziołka Matołka.

cały listopad

 

 

II tydzień listopada

wszystkie nauczycielki

 

 

Kamila Łyszyk

Polska w barwach biało-czerwonych

·         Uroczyste odśpiewanie Hymnu Narodowego

·         Każdy przedszkolak to mały Polak – zapoznanie z prawami dziecka

10.11.2020

20.11.2020

wszystkie nauczycielki

wszystkie nauczycielki

Polskie Święta

·         Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia

·         Przedszkolne spotkania pastorałkowe

grudzień

wszystkie nauczycielki

 

Polska na ludowo

·         Zapoznanie dzieci z klasycznymi zabawami ludowymi (do wyboru: Mam chusteczkę haftowaną, Stary niedźwiedź mocno śpi, Ulijanka, Różyczka, Łabędzie, Jawor, Mało nas do pieczenia chleba, Gąski, gąski do domu, Grozik, Rolnik sam w dolinie, Ojciec Wirgiliusz itp.)

·         Według przepisu babci –przygotowanie potrawy regionalnej z zaproszonym gościem (Jeżeli pozwoli sytuacja epidemiczna)

·         Nauka tańca regionalnego i pieśni regionalnej

styczeń

wszystkie nauczycielki


Gdynia – moje miasto

·         Zapoznanie dzieci z podstawowymi informacjami na temat Gdyni

·         Przygotowanie kącika o tematyce Gdyni i Kaszub

·         Fotobudka z motywem kaszubskim

·         Herb mojego miasta – przygotowanie herbu Gdyni dowolną techniką

·         Moja miejscowość za 100 lat – międzyprzedszkolny konkurs plastyczny

luty

wszystkie nauczycielki

 

 

Marta Guzowska

Sławni Polacy

·         Przybliżenie dzieciom sylwetek wybranych sławnych Polaków (do wyboru: Jan Brzechwa, Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik, Kornel Makuszyński, Julian Tuwim, Jan Matejko, Maria Skłodowska-Curie)

marzec

wszystkie nauczycielki


Legendy i baśnie polskie

·         Czytanie wybranych polskich legend (do wyboru: Wars i Sawa, Złota Kaczka, Smok wawelski, Bazyliszek, Pan Twardowski, O królewnie Juracie, Toruńskie pierniki, Skąd się wzięła Wisła itp.)

·         Międzynarodowy Dzień Książki i Praw autorskich - Narodowe Czytanie Legend i Baśni Polskich przez zaproszonych gości (jeśli pozwoli sytuacja epidemiczna)

kwiecień

 

 

23.04.2021

wszystkie nauczycielki

Polska przyroda

·         Na majowej łące – przygotowanie zielnika z polskich roślin

·         Założenie klombu na terenie przedszkola zawierającego typowe polskie rośliny

maj

wszystkie nauczycielki

grupy starsze

Co wiemy o Polsce

·         Turniej wiedzy patriotycznej

·         Wycieczka związana z regionem (Jeżeli pozwoli sytuacja epidemiczna)

·         Kocham Cię Polsko – podsumowanie wszystkich zadań z koncepcji rocznej

I połowa czerwca

grupy starsze

 

 

Data dodania: 2021-01-20 12:18:22
Data edycji: 2021-01-20 12:22:23
Ilość wyświetleń: 215

"Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radiością...”

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej