Dołącz do akcji „Ogródki ze smakiem”! - głosuj!!! raz dziennie na nasze P47 - https://www.electrolux.pl/local/ogrodki-ze-smakiem/?fbclid=IwAR0zSvfZOOZCVV4oOHV5NPCaNWfclY9Uk5l4izvhBIy5KAsKKM7v6O_WK_4#1520209

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

KONCEPCJA ROCZNA 2022/2023

ROCZNA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 47 ,,LEŚNA PĘTELKA” W GDYNI

,,PĘTELKOWE WĘDRÓWKI Z BIEGIEM RZEKI WISŁY”

 ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

Wisła odgrywa ogromną rolę dla całej Polski, dlatego ważne jest, aby podejmować działania o charakterze ekologicznym, które będą dążyć do zachowania naturalnego piękna Wisły. Warto podkreślić, iż znajomość historii oraz walorów turystycznych miast położonych  nad Wisłą jest konieczna dla rozwijania świadomości, rozbudzania ciekawości oraz budowania odpowiedzialności.

Współcześnie równowaga między korzystaniem z dóbr środowiska a dbałością o jego stan ulega zaburzeniu. Chaos rzeczywistości, wszechobecny pośpiech, konsumpcyjne aspekty życia powodują, że człowiek nie zawsze dostrzega wartość środowiska naturalnego i potrzebę dbania o nie jak o coś własnego. Może to powodować zwiększoną ilość zanieczyszczeń prowadzących do zubożenia środowiska przyrodniczego. Wielka odpowiedzialność  w kwestii zrozumienia relacji człowiek - środowisko spoczywa na wszystkich, którzy uczestniczą w rozwoju dziecka, bowiem dzięki najbliższemu otoczeniu w dziecku rodzą się postawy poszanowania przyrody.

 

CELE:

  • Wzbogacanie wiedzy na temat rzeki Wisły.
  • Kształtowanie postaw proekologicznych w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.
  • Zapoznanie z wybranymi zdarzeniami z dziejów Polski, jej tradycji i historii przekazywanych w formie legend i podań.
  • Poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznych form spędzania wolnego czasu nad rzeką.
  • Poznanie nadwiślańskich budowli (mosty, przystanie, ujęcia wody, itp.).
  • Rozbudzanie zainteresowania nadwiślańską przyrodą, jej bogactwem i różnorodnością.
  • Kształtowanie i rozwijanie kreatywności.

 

 

Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.      Kącik patriotyczny

·         Stworzenie kącika patriotycznego w każdej z grup- wyposażenie go w ciągu roku zgodnie z tematyką omawianego regionu Polski.

·         Wrzesień/październik

·         Aktualizacja przez cały rok

Wszystkie nauczycielki

2.      Legendy o powstaniu Wisły

·         Zapoznanie z legendą o powstaniu Wisły

·         Październik

Wszystkie nauczycielki

3.      Wisła wita Wisłę. Poznanie góralskiego regionu miasta Wisła.

·         Wykonanie pracy plastycznej- Malownicze Beskidy

·         Beskidzkie stroje, muzyka i tańce

·         Barania Góra- początek ujścia Wisły

·         Rośliny i zwierzęta żyjące na terenie górski

 

·         Listopad

Wszystkie nauczycielki

4.      Witamy w Krakowie

·         Zapoznanie dzieci z najważniejszymi zabytkami Krakowa

·         Poznanie legendy o Hejnale Mariackim i Smoku Wawelskim

·         Wykonanie pracy plastycznej związanej z legendami i miastem Krakowa

·         Nauka tańca ludowego- Krakowiak

·         Grudzień/ styczeń

·         Wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

 

 

·         Starsze grupy

 

 

 

·         Wszystkie nauczycielki

5.      Warszawa stolicą Polski

·         Zapoznanie z historią miasta, wysłuchanie legendy ,,Wars i Sawa”

·         Poznanie ,,Legendy o Bazyliszku”

·         Poznanie najważniejszych zabytków Warszawy

·         Wykonanie pracy plastycznej pt: ,,Pomniki i zabytki Warszawy”

·         Luty

·         Wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Grupy starsze

6.      Rodzinny konkurs

·         Przeprowadzenie konkursu plastycznego ,,Miasta i krajobrazy znad Wisły”

·         Marzec

·         Kamila

·         Ewa

7.      Piernikowe miasto Toruń

·         Zapoznanie z zabytkami miasta Toruń

·         Przedstawienie dzieciom postaci Mikołaja Kopernika

·         Zapoznanie z legendami : ,,Legenda o powstaniu Torunia”, ,,Legenda o piernikarzu i Katarzynie”

·         Marzec

·         Wszystkie nauczycielki

8.      Tam, gdzie Wisła wpływa do morza- miasta Zatoki Gdańskiej

·         Zapoznanie dzieci z najważniejszymi zabytkami Gdańska

·         Skąd pochodzi nazwa Trójmiasto?

·         Wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej charakterystyczne miejsca Trójmiasta

·         Poznanie charakterystycznych cech krajobrazu nadmorskiego: plaże, wydmy, klif, półwysep, zatoka itp..

·         Kwiecień

·         Wszystkie nauczycielki

9.      Pieśni i tańce

·         Wewnątrzprzedszkolny przegląd polskich pieśni i tańców znad Wisły

·         Kwiecień

·         Wszystkie nauczycielki

10.  Fauna i flora rzeki Wisły

·         Zapoznanie z roślinnością znajdującą się w Wiśle

·         Zapoznanie z zwierzętami zamieszkującymi Wisłę

·         Maj

·         Wszystkie grupy

11.  Quiz

·         Międzyprzedszkolny konkurs wiedzy o rzece Wiśle i miastach leżących wzdłuż niej

·         Czerwiec

·         Dorota, Ewa

 

Data dodania: 2021-01-20 12:18:22
Data edycji: 2022-09-07 15:32:20
Ilość wyświetleń: 1321

"Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radiością...”

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej