PRZERWA WAKACYJNA W 2024 - LIPIEC
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT

W ZAŁĄCZENIU UCHWAŁA RADY MIASTA GDYNI, WPROWADZAJĄCA KOSZT ROZPOCZĘTEJ GODZINY W KWOCIE 1,3 ZŁ. STAWKA TA NALICZANA BĘDZIE OD DNIA 5 GRUDNIA. DZIEŃ 01 i 04 GRUDNIA NALICZANY W STAWCE 1,00 ZŁ.

 

W TYM MIEJSCU PRZYPOMINAM O TERMINOWYM DOKONYWANIU PLATNOŚCI ORAZ PROŚBA O WPŁATY NA WŁAŚCIWE KONTA!!

 

W dniu 25 października 2023 r. Rada Miasta Gdyni Uchwałą Nr LVII/1772/23 zmieniła uchwałę nr X/316/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 29 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm.) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i 3-6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/316/19 Rada Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni zmienia się § 2. ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

 “§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1 wysokość opłaty wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

 

Data dodania: 2023-12-04 10:07:55
Data edycji: 2023-12-04 10:17:54
Ilość wyświetleń: 159

"Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radiością...”

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej